Урядова програма підтримки суб’єктів господарювання АПК шляхом здешевлення кредитів у 2020 році

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів 

Кому видаватимуться кошти?
суб’єктам господарювання АПК (юр. особи і фіз. особи – підприємці), які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва. суб’єктам господарювання АПК (юр. особи і фіз. особи – підприємці), які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн, – за всіма видами сільськогосподарської діяльності.

 

Розмір компенсації
1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів.
Які є обмеження у компенсації?
15 млн грн – на суб’єкта (у т. ч. пов’язаних із ним осіб). 5 млн грн – на суб’єкта.
На що надається підтримка?
Компенсація відсоткових ставок за кредитами:

короткостроковими, залученими для покриття виробничих витрат, пов’язаних із провадженням діяльності у галузі тваринництва;

середньо- і довгостроковими, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів виключно у галузі тваринництва.

Компенсація відсоткових ставок за кредитами:

короткостроковими, залученими для покриття виробничих витрат;

середньо- і довгостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення, а також для будівництва і реконструкції виробничих об’єктів (у тому числі сховищ для зберігання овочів, фруктів та ягід).

Які вимоги є до учасників?
не мати порушених справ про банкрутство, не бути банкрутами, не перебувати на стадії ліквідації;

не мати простроченої більше ніж 6-ть місяців заборгованості перед держбюджетом, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

не подавати документи на компенсацію за укладеними кредитними договорами, відсотки за користування якими здешевлюються за рахунок коштів, передбачених для інших державних програм.

Які дії необхідно зробити, щоб отримувати компенсацію відсотків?
залучити кредити (поновлювальні та не поновлювальні) в уповноваженому банку;

використати кредитні кошти за цільовим призначенням (виключно у галузі тваринництва);

сплачувати відсотки за користування кредитами.

залучити кредити (поновлювальні та не поновлювальні) в уповноваженому банку;

використати кредитні кошти за цільовим призначенням (за всіма видами діяльності);

сплачувати відсотки за користування кредитами.

За який період підлягають відшкодуванню відсотки за рахунок коштів поточного бюджетного року?
Нараховані та сплачені відсотки за користування кредитами за січень – жовтень поточного року.
Коли і куди необхідно звернутися та подати документи?
Щороку подати одному із уповноважених банків заявку на отримання компенсації.
Коли і куди надійдуть кошти?
Щомісячно, виходячи із суми фактично сплачених відсотків за користування кредитами та у межах виділених асигнувань, на рахунок відкритий в уповноваженому банку.

Додаткові питання можна поставити за е-мейлом: a.nihaieva@me.gov.ua

Інші новини: